Aanleg

Om van een ontwerp op papier te komen tot een prachtig uitgevoerde tuin is een kunst op zich. De sleutel ligt hierbij in een vakbekwame en zorgvuldige aanleg van de tuin.

Ook gezien de onderhoudskosten en de levensduur van de tuin is een gedegen aanleg belangrijk. Een goed begin is het halve werk zogezegd.

Tot de aanleg behoren de meest uiteenlopende werkzaamheden: grondwerk (uitgraven van paden, rooiwerk), waterpartijen en vijvers, sierbestrating, houten afscheidingen en uiteraard het beplanten van de tuin.

Daarnaast worden ook zaken als tuinverlichting, sproeiers (beregening), electriciteitsvoorziening (stopcontacten) en zelfs de inzet van grotere machines (bijvoorbeeld bij graaf- en rooiwerk) door ons verzorgd.